/Files/images/DNZ/gai-cong-so2.jpg

«Виховуємо патріотів»

Особливості освітньої роботи з дітьми

(методичні рекомендації для педагогів)

Патріотизм – це емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства.
Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, захищати її свободу і незалежність людина не може бути свідомим громадянином і моральною особистістю. Тож виховувати патріотизм потрібно з дитинства, поєднуючи виховання любові до найближчих людей з формування такого самого ставлення і до певних феноменів суспільного буття.
Соціально-економічні проблеми, події сьогодення, пропаганда жорстокості , бездуховності, насильства в засобах масової інформації негативно вплинули на моральні цінності підростаючого покоління.
Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім*ї, батьківського дому, рідного міста, рідного краю), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов’язаним з ними.
Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це, у педагогічній діяльності варто поєднувати такі види роботи як:
ознайомлення дітей з явищами суспільного життя та народознавство;
ознайомлення з рідною природою;
ознайомлення з мистецтвом та образотворчою діяльністю;
організація практичної діяльності дітей: праця, спостереженя, ігри тощо;
відзначення державних та національних свят;
Основними напрямами патріотичного виховання є:
формування уявлень про сім*ю, родину, під і родовід;
ознайомлення з явищами суспільного життя;
формування знань про історію держави, державні символи;
ознайомлення з традиціями і культурою свого народу;
формування знань про рідний край.
Звісно, почуття любові до Батьківщини, поваги до свого народу, його історії, усвідомлення себе часткою великої і давньої нації мають формуватися з раннього дитинства, «вбиратися з молоком матері». Та найсприятливішим для початку систематичного патріотичного виховання є середній та старший дошкільний вік, коли особливо активізується інтерес дитини до соціального світу та суспільних явищ. Протягом середнього та старшого дошкільного віку відбувається формування культурно-ціннісних орієнтацій духовно-етичної основи особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, механізмів соціальної адаптації в суспільстві, починається процес національно-культурної само ідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі. Тож саме з дітьми цього віку треба поглиблено працювати над формуванням патріотизму, використовуючи доступні форми і засоби виховання, зокрема:
екскурсії вулицями рідного міста, доісторичних пам*яток, визначних місць;
розповіді вихователя відповідного змісту;
бесіди з цікавими людьми;
узагальнюючі бесіди морально-етичної тематики;
розглядання ілюстративних матеріалів;
читання та інсценування творів художньої літератури;
зустрічі з батьками у дошкільному закладі та за його межами, за місцем роботи;
спільні з родинами виховні заходи – День сім*ї, Свято бабусь, мам тощо.
У дошкільному віці діти залюбки беруть участь у народних святах і обрядах, пізнаючи їх зміст, розвиваючи художні здібності, навички колективної взаємодії. При цьому вихователі не стільки піклуються про збагачення знань, скільки про їх емоційне засвоєння, розвиток почуттів дітей.

Громадянське виховання – формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині змогу відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною і захищеною.

Громадянськість – духовно-моральна цінність, світоглядна і психологічна характеристика особистості, що визначає її обов’язок і відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною.
Громадянин – людина, що належить до постійного населення певної держави, користується всіма її правами, виконує обов’язки щодо цієї держави.
Гідність – переживання людиною своєї цінності, усвідомлення власних чеснот, позитивних властивостей, повага до себе.
Науковий світогляд – цілісна система понять, поглядів, переконань і почуттів, які визначають ставлення людини до дійсності й самої себе.
Моральне виховання – виховна діяльність навчального закладу, сім*ї з формування у дітей моральної свідомості, розвитку моральних почуттів, навичок, умінь, відповідної поведінки.
Мораль – система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми.
Мотив – спонукальна причина дій та вчинків.
Патріотизм – любов до Батьківщини, відданість їй та своєму народу.
Обов’язок – моральне почуття, що ґрунтується на усвідомленні та прийнятті людиною соціальних норм, які перетворилися на мотив її діяльності.
Толерантність – терпимість до чужої думки, поведінки, віри.

Створення спеціальних осередків у групових кімнатах


У груповихприміщеннях дошкільногонавчального закладу можна створити такі спеціальні осередки:

• природознавчий;

• дитячого експериментування;

• ігрової діяльності;

• образотворчої діяльності; • музичний;

• художнього слова;

• народознавства;

• розвивального навчання;

• спортивний;

• трудової діяльності;

• відпочинку та усамітнення;

• самопізнання;

• співпраці з батьками;

• власної групи.


Природознавчий осередок

У природознавчому осередкурозміщують постійні та сезонні об’єктиприроди, предмети догляду за ними. Постійними мешканцями цього осередкуможуть бути акваріумні рибки, папуги, канарки, хом’яки, морські свинки тощо. Уприродознавчомуосередкуобов’язково розміщують календар природи (погоди),де діти відмічають пору року, погодні зміни тощо.

Тут також доцільно представити вироби дітей з природного матеріалу,гербарії; розмістити альбоми з ілюстраціями об’єктів та явищ природи. Доречно уприродознавчому осередку мати карти зоряного неба, макети планет, глобустощо; розміщувати інформацію краєзнавчої тематики, фотографії різнихприродних ландшафтів. У цьому осередку влаштовують і тематичні виставки,наприклад: «Природа рідного краю», «Як я провів літо», «Діти нашої групи наекскурсії в осінньому парку» тощо.
Осередок дитячого експериментування

Осередок дитячого експериментування може бути як самостійним осередком,так і складовою природознавчого осередку. У ньому доцільно передбачитидослідне обладнання (різні ємності, колби, пробірки, дитячий мікроскоп, фільтри,ваги, а також допоміжні матеріали), за допомогою якого діти, шляхом ігровихманіпуляцій, дізнаються про властивості води, повітря, грунту, про особливості їхвпливу на рослини, тварин, людей; а також встановлюють логічні взаємозв’язки уприроді.У групах длядітей старшого дошкільного віку в осередках дитячогоекспериментування можна розмістити окремі міні-центри екологічнихдосліджень.


Осередок ігрової діяльності

У групових приміщеннях дошкільного навчального закладу необхідностворити умови для різних видів ігор: сюжетно-рольових, конструкторсько-будівельних, настільно-друкованих, театралізованих, дидактичних. Для цього восередку ігрової діяльності варто організувати відповідні міні-осередки.Для проведення сюжетно-рольових ігор слід передбачити атрибути дляорганізації найбільш популярних серед дошкільників ігор, зокрема таких, як:«Родина», «Магазин», «Перукарня», «Лікарня», «Автомайстерня» тощо.

Атрибутами для ігор можуть бути:

• сюжетно-образні іграшки (ляльки, фігурки тварин, м’які іграшки, іграшковімеблі, посуд, побутова техніка, різні види транспорту, технічні інструменти);

• предмети-замісники (клаптики тканини, поролон, мотузки, коробки,

килимки різні за формою і розміром);

• макети та предметно-ігрові фони (палац ляльки з кімнатами, макет-карта

«Вулиці мого міста» тощо);

• ігрові модулі.

Для дітей молодшого дошкільного віку доречно створити повноціннірозгорнуті міні-осередки із залученням усієї зазначеної атрибутики. При цьомуварто використовувати великогабаритні допоміжні конструкції: наприклад, у грі«На кухні» — плита, мийка, стіл зі стільцями, кухонний та столовий посуд; у грі«Магазин» — прилавок, ваги, каса, полиці з товарами, відповідно до зросту дітей.Для дітей старшого дошкільного віку відповідні атрибути повністю невиставляють, а зберігають на полицях шаф чи у коробках. Конструкторсько-будівельні ігри потребують достатньо місця для зведеннябудівель та розміщення необхідного обладнання: дерев’яні, металеві, пластмасовіконструктори універсального і тематичного типу, а також кубики, коробки,колодки різного розміру та інші нетрадиційні й допоміжні матеріали. У цьомуміні-осередку також можуть бути представлені малюнки і схеми будівель,модульні та великогабаритні системи, які трансформуються, — палатка-автобус,будинок-пароплав тощо.

У міні-осередку театралізованих ігор доречно мати різні види театрів(настільний, пальчиковий, маріонетковий та інші), елементи декорацій, ширми,театральну бутафорію, атрибути для ігор-драматизацій, костюми та їх елементи,наголовники, нагрудні знаки, зображення відомих казкових персонажів тощо.Міні-осередок дидактичних ігор можна розміщувати як в ігровому осередку,так і восередку розвивального навчання. Сучасна промисловість пропонує длявикористання у роботі з дітьми дошкільного віку широкий вибір продукціїнастільно-друкованих ігор. Це — різноманітні площинні та об’ємні пазли, лото,доміно, шашки, ігри-подорожі, ігри за сюжетами казок, ігрові набори тощо.
Осередок образотворчої діяльності

Створюючи осередок образотворчої діяльності, слід наповнити йогорізноманітними матеріалами, зокрема такими, як:

• прості та кольорові олівці;

• пастель, акварель, гуаш;

• фломастери;

• крейда;

• папір для малювання;

• розмальовки;

• мольберти;

• пластилін;

• лекала;

• обладнання для аплікації та ліплення, для роботи з природним матеріалом. Також у цьому осередку варто розмістити копії скульптур, репродукції картин, відомості про їх авторів тощо.


Музичний осередок

У музичному осередкуслід розмістити різні види музичних іграшок тамузично-дидактичних ігор, дитячі музичні інструменти, ілюстрації до музичнихтворів, а також касети аудіо та відеопрогравач, аудіо та відеозаписи тощо.Осередок художнього словаВ осередку художнього слова має бути облаштоване місце для роботи дітей ізкнижкою. Педагогічним працівникам слід розмістити на полицях книги різнихжанрів, альбоми, папки з ілюстраціями до художніх творів, зображення казковихперсонажів, портрети класиків української дитячої літератури. Такожу цьомуосередкудоцільно облаштувати «книжкову лікарню», де діти мали б змогуремонтувати книги.


Осередок народознавства

В осередку народознавства можна розмістити предмети української національної символіки — вінок, вишитий рушник, жовто-блакитний прапорець,тризубець, ляльки в українському народному вбранні, посуд, традиційніукраїнські іграшки, витвори декоративно-вжиткового мистецтва, зображення«родинного дерева життя» тощо. Восередку народознавства можна такожстворити міні-осередок — куточок родини, в якому розмістити фотографії членів

родини, інформацію про найближче сімейне оточення дітей.
Осередок розвивального навчання

Для дітей раннього та молодшого дошкільного віку в осередкурозвивального навчання мають бути матеріали, спрямовані на розвиток сенсорнихвідчуттів у дітей:

• дидактичні іграшки (мотрійки, різні піраміди, різнокольорові втулки);

• геометричні фігурки, коробочки різного розміру;

• спеціально виготовлене обладнання для розпізнавання предметів на дотик,

слух, для розвитку зорового сприйняття та дрібної моторики рук тощо.

Оснащення осередку розвивального навчання для дітей старшогодошкільного віку слід збагатити атрибутами, які спрямовані на розвиток у нихпізнавальних та психічних процесів. Це можуть бути:

• головоломки;

• ребуси;

• кросворди;

• ігри типу «Танграм», «Чарівні палички»;

• математичне лото;

• доміно тощо.

З метою формування елементарних математичних уявлень у дітей цейосередок необхідно забезпечити матеріалами для ознайомлення з цифрами,числовими множинами, просторовими, часовими поняттями та поняттями розміруі об’єму. Для цього варто мати:

• різноманітні розмальовки;

• парні картки; • площинні лабіринти;

• схематичний годинник;

• штанги;

• стрічки;

• смужки різної довжини і ширини;

• умовні мірки;

• різні ємності;

• предмети для вимірювання об’єму і ваги тощо.

У цьому осередку також мають бутиматеріали для навчання дітей грамоти: зображення букв, алфавіт, кубики Зайцева, магнітна абетка, таблиці, схеми,тренажери та посібники для підготовки руки дитини до письма тощо.


Спортивний осередок

Залежно від віку дітей та їхньої фізичної підготовленості спортивні осередкиоснащують по-різному. Проте, обов’язково у такому осередку мають бути:

• м’ячі;

• кольорові кулі для прокочування;

• кеглі;

• мішечки з піском для метання;

• скакалки тощо.

Для розвитку основних рухів дітейу спортивному осередкудоцільно також мати:

• дуги;

• лави;


• колоди;

• куби;


• обручі;

• сюжетні нестандартні м’які іграшки для переступання, підлізання,перестрибування;

• ракетки з воланами;

• різноманітні природні матеріали (шишки, каштани, жолуді);

• кольорові стрічки, прапорці, султани, парашути;

• обладнання для спортивних ігор (баскетбольне кільце, дартс, кільцекид,шашки, шахи).

Для оптимального розміщення спортивного матеріалу варто використатигачки, коробки, ящики, навісні полиці тощо.
Осередок трудової діяльності

В осередку трудової діяльності має бути обладнання, яке спонукатиме дітейдо практичних дій та сприятиме розвиткуу них навичок самообслуговування. Длядітей раннього та молодшого віку слід мати різні типи тренажерів на застібання ташнурування, таці, фартухи, ганчірки, губки тощо. Для дітей старшогодошкільного віку в осередку трудової діяльності варто передбачити міні-стенди, наприклад, куточок «Ми чергуємо» — з фартухами,

совочками для змітаннякрихт зі столу, губками, ганчірками; куточок «Маленькі помічники»

— здитячими граблями, совками, лопатами тощо.


Осередок відпочинку та усамітнення

В осередку відпочинку та усамітнення варто створити умови, які давали бдітям можливість відпочити, заспокоїтися, позбутися негативних емоцій,поділитися з педагогом своїми проблемами, переживаннями, разом розв’язатиконфліктну ситуацію. Цей осередок доцільно облаштовувати м’якими меблями,бажано відокремити його від інших осередків ширмою.

Осередок самопізнанняВ осередку самопізнання доцільно розмістити дзеркало, предмети

індивідуального догляду.У цьому осередку мають бутиілюстрації до казок,оповідань, дитячі книги, фотографії. Тут також можна встановити ростомір, вагитощо.


Осередок співпраці з батьками

В осередку співпраці з батьками необхідно передбачити стенди, папки-пересувки, плакати, на яких розміщують інформацію для батьків: поради,рекомендації психологічного та педагогічного змісту, оголошення тощо.


Осередок власної кімнати

В осередку власної кімнати мають бути зібрані короткі відомості про дітейгрупи, працівників, зазначена назва групи (наприклад — «Казка», «Усмішка»,«Курчата» тощо). Цей осередок можна оформити груповими фотографіями дітей,яскравим панно, атрибутикою до назви групи. Також в осередку власної кімнатирозміщують вітальні листівки та інформацію про дітей, які святкують деньнародження. Тут можна облаштувати стенди з побажаннями та рекомендаціямидля дітей та батьків, а також з інформацією про досягнення дітей (перемога успортивному змаганні, участь у святі тощо).


Наповнення відповідних осередків (центрів) здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 №509 "Про затвердження Типового переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах",методичнихрекомендаційвід 17.03.2006 №1/9-153 "Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах " та від 18.07.2008 №1/9-470 "Підбір і використання іграшок для дітей дошкільноговіку в дошкільних навчальних закладах ".

Важливою умовою створення в дошкільних навчальних закладах розвивального середовища є аналіз, планування та контроль відповідного напряму роботи. Звертаємо увагу керівників дошкільнихнавчальних закладів на необхідність визначення заходів щодо створення розвивального середовища у річному плані роботи закладу. Відповідно до змісту кожного розділу плану варто передбачити заходи, спрямовані як на обладнання групових кімнат та інших приміщень дошкільного закладу, так і наметодичну роботу з педагогами, яка сприятиме підвищенню їхньої фахової майстерності щодо використання розвивального середовища; вивчення стану організації життєдіяльності дітей, що допоможе отримати об’єктивну інформацію про стан розвивального сере­до­вища в групах; роботу методичного кабінету, яка забезпечить розроблення відповідних методичних рекомендацій, вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду, поповнення методичного кабінету тощо.

Міністерство видало щорічний лист щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах. Ми виокремили з нього чотири основні завдання Основні завдання ДНЗ на 2017/2018 навчальний рік — забезпечити:

1. належні умови для отримання дошкільної освіти

2. дієвість особистісно орієнтованої освітньої системи

3. реалізацію принципів

: – демократизації

– гуманізації

– індивідуалізації

– інтегративності педагогічного процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 251