/Files/images/DNZ/gai-cong-so2.jpg

«Виховуємо патріотів»
Особливості освітньої роботи з дітьми
(методичні рекомендації для педагогів)

Патріотизм – це емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства.
Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, захищати її свободу і незалежність людина не може бути свідомим громадянином і моральною особистістю. Тож виховувати патріотизм потрібно з дитинства, поєднуючи виховання любові до найближчих людей з формування такого самого ставлення і до певних феноменів суспільного буття.
Соціально-економічні проблеми, події сьогодення, пропаганда жорстокості , бездуховності, насильства в засобах масової інформації негативно вплинули на моральні цінності підростаючого покоління.
Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім*ї, батьківського дому, рідного міста, рідного краю), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов’язаним з ними.
Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це, у педагогічній діяльності варто поєднувати такі види роботи як:
ознайомлення дітей з явищами суспільного життя та народознавство;
ознайомлення з рідною природою;
ознайомлення з мистецтвом та образотворчою діяльністю;
організація практичної діяльності дітей: праця, спостереженя, ігри тощо;
відзначення державних та національних свят;
Основними напрямами патріотичного виховання є:
формування уявлень про сім*ю, родину, під і родовід;
ознайомлення з явищами суспільного життя;
формування знань про історію держави, державні символи;
ознайомлення з традиціями і культурою свого народу;
формування знань про рідний край.
Звісно, почуття любові до Батьківщини, поваги до свого народу, його історії, усвідомлення себе часткою великої і давньої нації мають формуватися з раннього дитинства, «вбиратися з молоком матері». Та найсприятливішим для початку систематичного патріотичного виховання є середній та старший дошкільний вік, коли особливо активізується інтерес дитини до соціального світу та суспільних явищ. Протягом середнього та старшого дошкільного віку відбувається формування культурно-ціннісних орієнтацій духовно-етичної основи особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, механізмів соціальної адаптації в суспільстві, починається процес національно-культурної само ідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі. Тож саме з дітьми цього віку треба поглиблено працювати над формуванням патріотизму, використовуючи доступні форми і засоби виховання, зокрема:
екскурсії вулицями рідного міста, доісторичних пам*яток, визначних місць;
розповіді вихователя відповідного змісту;
бесіди з цікавими людьми;
узагальнюючі бесіди морально-етичної тематики;
розглядання ілюстративних матеріалів;
читання та інсценування творів художньої літератури;
зустрічі з батьками у дошкільному закладі та за його межами, за місцем роботи;
спільні з родинами виховні заходи – День сім*ї, Свято бабусь, мам тощо.
У дошкільному віці діти залюбки беруть участь у народних святах і обрядах, пізнаючи їх зміст, розвиваючи художні здібності, навички колективної взаємодії. При цьому вихователі не стільки піклуються про збагачення знань, скільки про їх емоційне засвоєння, розвиток почуттів дітей.

Громадянське виховання – формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині змогу відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною і захищеною.

Громадянськість – духовно-моральна цінність, світоглядна і психологічна характеристика особистості, що визначає її обов’язок і відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною.
Громадянин – людина, що належить до постійного населення певної держави, користується всіма її правами, виконує обов’язки щодо цієї держави.
Гідність – переживання людиною своєї цінності, усвідомлення власних чеснот, позитивних властивостей, повага до себе.
Науковий світогляд – цілісна система понять, поглядів, переконань і почуттів, які визначають ставлення людини до дійсності й самої себе.
Моральне виховання – виховна діяльність навчального закладу, сім*ї з формування у дітей моральної свідомості, розвитку моральних почуттів, навичок, умінь, відповідної поведінки.
Мораль – система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми.
Мотив – спонукальна причина дій та вчинків.
Патріотизм – любов до Батьківщини, відданість їй та своєму народу.
Обов’язок – моральне почуття, що ґрунтується на усвідомленні та прийнятті людиною соціальних норм, які перетворилися на мотив її діяльності.
Толерантність – терпимість до чужої думки, поведінки, віри.

Створення спеціальних осередків у групових кімнатах


У групових приміщеннях закладу дошкільної освіти можна створити такі спеціальні осередки:

• природознавчий;

• дитячого експериментування;

• ігрової діяльності;

• образотворчої діяльності; • музичний;

• художнього слова;

• народознавства;

• розвивального навчання;

• спортивний;

• трудової діяльності;

• відпочинку та усамітнення;

• самопізнання;

• співпраці з батьками;

• власної групи.

Природознавчий осередок

У природознавчому осередку розміщують постійні та сезонні об’єкти природи, предмети догляду за ними. Постійними мешканцями цього осередкуможуть бути акваріумні рибки, папуги, канарки, хом’яки, морські свинки тощо. У природознавчому осередку обов’язково розміщують календар природи (погоди),де діти відмічають пору року, погодні зміни тощо.

Тут також доцільно представити вироби дітей з природного матеріалу,гербарії; розмістити альбоми з ілюстраціями об’єктів та явищ природи. Доречно у природознавчому осередку мати карти зоряного неба, макети планет, глобус тощо; розміщувати інформацію краєзнавчої тематики, фотографії різних природних ландшафтів. У цьому осередку влаштовують і тематичні виставки,наприклад: «Природа рідного краю», «Як я провів літо», «Діти нашої групи на екскурсії в осінньому парку» тощо.

Осередок ігрової діяльності

У групових приміщеннях ЗДО необхідно створити умови для різних видів ігор: сюжетно-рольових, конструкторсько-будівельних, настільно-друкованих, театралізованих, дидактичних. Для цього в осередку ігрової діяльності варто організувати відповідні міні-осередки.Для проведення сюжетно-рольових ігор слід передбачити атрибути для організації найбільш популярних серед дошкільників ігор, зокрема таких, як:«Родина», «Магазин», «Перукарня», «Лікарня», «Автомайстерня» тощо.

Атрибутами для ігор можуть бути:

• сюжетно-образні іграшки (ляльки, фігурки тварин, м’які іграшки, іграшковімеблі, посуд, побутова техніка, різні види транспорту, технічні інструменти);

• предмети-замісники (клаптики тканини, поролон, мотузки, коробки,

килимки різні за формою і розміром);

• макети та предметно-ігрові фони (палац ляльки з кімнатами, макет-карта

«Вулиці мого міста» тощо);

• ігрові модулі.

Створюючи осередок образотворчої діяльності, слід наповнити його різноманітними матеріалами, зокрема такими, як:

• прості та кольорові олівці;

• пастель, акварель, гуаш;

• фломастери;

• крейда;

• папір для малювання;

• розмальовки;

• мольберти;

• пластилін;

• лекала;

• обладнання для аплікації та ліплення, для роботи з природним матеріалом. Також у цьому осередку варто розмістити копії скульптур, репродукції картин, відомості про їх авторів тощо.

Музичний осередок

У музичному осередку слід розмістити різні види музичних іграшок та музично-дидактичних ігор, дитячі музичні інструменти, ілюстрації до музичних творів. В осередку художнього слова має бути облаштоване місце для роботи дітей із книжкою. Педагогічним працівникам слід розмістити на полицях книги різних жанрів, альбоми, папки з ілюстраціями до художніх творів, зображення казкових персонажів, портрети класиків української дитячої літератури. Такожу цьому осередку доцільно облаштувати «книжкову лікарню», де діти мали б змогу ремонтувати книги.

Осередок народознавства

В осередку народознавства можна розмістити предмети української національної символіки — вінок, вишитий рушник, жовто-блакитний прапорець,тризубець, ляльки в українському народному вбранні, посуд, традиційніукраїнські іграшки, витвори декоративно-вжиткового мистецтва, зображення«родинного дерева життя» тощо. Восередку народознавства можна такожстворити міні-осередок — куточок родини, в якому розмістити фотографії членів родини, інформацію про найближче сімейне оточення дітей.

Осередок розвивального навчання

Для дітей раннього та молодшого дошкільного віку в осередкурозвивального навчання мають бути матеріали, спрямовані на розвиток сенсорнихвідчуттів у дітей:

• дидактичні іграшки (мотрійки, різні піраміди, різнокольорові втулки);

• геометричні фігурки, коробочки різного розміру;

• спеціально виготовлене обладнання для розпізнавання предметів на дотик,

слух, для розвитку зорового сприйняття та дрібної моторики рук тощо.

Оснащення осередку розвивального навчання для дітей старшого дошкільного віку слід збагатити атрибутами, які спрямовані на розвиток у них пізнавальних та психічних процесів. Це можуть бути:

• головоломки;

• ребуси;

• кросворди;

• ігри типу «Танграм», «Чарівні палички»;

• математичне лото;

• доміно тощо.

З метою формування елементарних математичних уявлень у дітей цей осередок необхідно забезпечити матеріалами для ознайомлення з цифрами,числовими множинами, просторовими, часовими поняттями та поняттями розміруі об’єму. Для цього варто мати:

• різноманітні розмальовки;

• парні картки; • площинні лабіринти;

• схематичний годинник;

• штанги;

• стрічки;

• смужки різної довжини і ширини;

• умовні мірки;

• різні ємності;

• предмети для вимірювання об’єму і ваги тощо.

У цьому осередку також мають бутиматеріали для навчання дітей грамоти: зображення букв, алфавіт, кубики Зайцева, магнітна абетка, таблиці, схеми,тренажери та посібники для підготовки руки дитини до письма тощо.

Спортивний осередок

Залежно від віку дітей та їхньої фізичної підготовленості спортивні осередки оснащують по-різному. Проте, обов’язково у такому осередку мають бути:

• м’ячі;

• кольорові кулі для прокочування;

• кеглі;

• мішечки з піском для метання;

• скакалки тощо.

Для розвитку основних рухів дітейу спортивному осередку доцільно також мати:

• дуги;

• лави;


• колоди;

• куби;


• обручі;

• сюжетні нестандартні м’які іграшки для переступання, підлізання,перестрибування;

• ракетки з воланами;

• різноманітні природні матеріали (шишки, каштани, жолуді);

• кольорові стрічки, прапорці, султани, парашути;

• обладнання для спортивних ігор (баскетбольне кільце, дартс, кільцекид,шашки, шахи).

Осередок співпраці з батьками

В осередку співпраці з батьками необхідно передбачити стенди, папки-пересувки, плакати, на яких розміщують інформацію для батьків: поради,рекомендації психологічного та педагогічного змісту, оголошення тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 283