Освітня робота в закладі освіти проводиться згідно з наступними законодавчими та нормативно-правовими документами:

- Конституція України;

- Закон України "Про освіту" ухвалено 05.09.2017 за №2145 - VIII. Набув чинності 28.09.2017.

- Конвенція прав дитини, схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989 року; - Закон України від 23.05. 1991 № 1060- ХІІ “Про освіту”;

- Закон України від 06.07.2010 № 2442-VІ „Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу)”;

- Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ “Про дошкільну освіту”;

- Положення про дошкільний навчальний заклад України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1124;

- Концепція дошкільного виховання; - Національна доктрина розвитку освіти України;

- Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 № 462;

- Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України № 615 від 22. 05. 2012; - Коментар до Базового компонента дошкільної освіти України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11- 2306 від 15.07.2002);

- Методичний лист Міністерства Освіти та науки України від 06.06.2005 року № 1/9-306 „Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах”;

- Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.09 №1/9-455 „Планування роботи в дошкільних навчальних закладах”;

- Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років /наук.кер. проекту: О.В. Огев’юк, К.І.Волинець / М-во освіти і наук.,мол.та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім.Б.Грінченка. - 3-є вид., доопр. та доп. - К.: Київ.ун-т ім.Б. Грінченка, 2012;

- Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років /наук.кер. проекту: О.В. Огев’юк, К.І.Волинець / М-во освіти і наук.,мол.та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім.Б.Грінченка. - 3-є вид., доопр. та доп. - К.: Київ.ун-т ім.Б. Грінченка, 2012;

- Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (доопрацьована та доповнена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21. 05. 2012 № 604.

Кiлькiсть переглядiв: 172