Освітня робота в закладі освіти проводиться згідно з наступними законодавчими та нормативно-правовими документами:
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Конституція України
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про дошкільну освіту»
Розділ II. ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ
Базовий компонент дошкільної освіти у новій редакції затверджений наказом МОН України від 12.01.2021р. № 33
Розділ ІІІ. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 128
Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. № 486
Про затвердження положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 р. № 458
Планування роботи ЗДО на рік Лист МОН України від 07.07.2021р. № 1/9-344
Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025р. та внесення змін до деяких постанов КМУ постанова КМУ від 30.06.2021р. № 673
Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми лист Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 22.06.2021р. № 01-33/2852
Розділ ІV. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2019 № 659
Розділ V. ПРАЦІВНИКИ ГАЛУЗІ
Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України: Наказ Міністерства освіти України від 06.10.2010 № 930 із змінами внесеними згідно з наказом МОН України від 20.12.2011р. № 1473, наказом МОН від 08.08.2013р. № 1135
Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників лист МОН України від 04.11.2019р. № 1/9-683
Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічнихпрацівників Постанова КМУ від 21.08.2019р. №800
Щодо атестації педагогічних працівників Лист МОН України від 25.10.2012р. №1/9-779
Про застосування Типового полодення про атестацію педагогічних працівників Лист МОН України від 10.09.2013р. №1/9-617
Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників Наказ МОН Украї\ни від 08.08.2013 №1135
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
1. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826
2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
4. Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
5. Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
6.Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
1. Закон України “Про дитяче харчування”
2.Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”
3. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
5.Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227
6. Лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
7.Постанова КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»
8. Наказ МОЗ України від 05.11.2021 № 2441 "Про затвердження рекомендованого Примірного читиритижневого сезонного меню рекомендованого для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6(7) років в закладах освіти"
Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідимічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину
1.Постанова головного державного санітарного лікаря України "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 22.09.2020р. № 55
2.Лист МОЗ України на виконяння доручення Прем'ер-міністра України Шмигаля Дениса від 23.03.2020 №11814/1/1-20 "Рекомендації для підприємств та роботодавців для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"
3.Розпорядження Харківської міської ради виконавчого комітету від 07.05.2020 №16 "Про запровадження додаткових протиєпідимічних заходів на комунальних підприємствах міста Харкова.
4.Постанова МОЗ України головного державного санітарного лшікаря України від 21.05.2020 №25 " Про затвердження Тимчамсових рекомендацій щодоорганізації протиєпідемічних заходів у закладах дашкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)"
5.Лист МОН України щодовідновлення діяльності закладів дошкільноїх освіти від 20.05.2020
6.Постанова КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 09.12.2020р.№ 1236
7.Постанова головного державного санітарного лікаря "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19") від 23.04.2021р. №4
8.Постанова КМУ "Про внесення змін до постанови КМУ від 09.12.2020р. № 1236" від 28.07.2021р. № 787
9. Постанова головного державного санітарного лікаря України від 25.08.2021р. № 8 "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID--19)"
10. Постанова КМУ від 02.12.2021р. № 1246 "Про встановлення каратину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на терир=торії України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-COV-2"
Кiлькiсть переглядiв: 674