Головна мета

- Виховати високорозвинену і конкурентоспроможну особистість кожної дитини;
- Сформувати «стратега , проектувальника» свого життя;
- Розвинути творчі здібності і духовний потенціал дітей та педагогів.
- Виховати здорову й щасливу дитину!

Єдина науково-методична тема:

«Формування інноваційної культури педагога як важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та гармонійного розвитку особистості дошкільника»

Основні завдання, над якими буде працювати ЗДО в 2021/2022 навчальному році :

1. Оптимізувати роботу з формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку шляхом національно-культурного виховання.
2. Оптимізувати освітню роботу з формування життєвої компетентності дошкільників засобами LEGO – технології.
3. Організувати роботу по формуванню у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між усіма суб’єктами освітнього процесу: педагогами, дітьми та батьками вихованців.

Завдання на літній оздоровчий період 2022.

1. Створення умов для забезпечення оптимального рухового режиму, використовуючи сучасні методи оздоровчого напрямку.
2. Продовження поглибленої роботи з охорони та зміцнення здоров'я дітей через формування знань, навичок та цінностей здорового образу життя.
3.Забезпечення дослідно-експериментальної діяльності використовуючи принцип - «Навчання через гру», засобами LEGO-технологій
Кiлькiсть переглядiв: 737